Politikalar

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

“Ayrotec” olarak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılayarak, sürekli iyileştirme ve gelişme çabası içinde çalışmaktayız. Bu doğrultuda iş hacmini genişletmek ve aranan firma olmak için müşterilerimizle ve çalışanlarımızla memnuniyet odaklı ilişkiler kurmaktayız. >

Bu sebeple,

 • Tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve hizmetler gerçekleştirmeyi,
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımayı,
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamayı,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamayı,
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamayı,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamayı,
 • Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması sağlamayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmeyi ve sürekli iyileştirme prensibine göre sistemimizi geliştirmeyi,
 • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamayı,
 • Yönetimin performansını değerlendirmeyi ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmayı,
 • Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almayı, alınan önlemleri değerlendirmeyi ve gerekli değişiklikleri yapmayı,
 • Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmayı ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yaparak tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamayı,
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmayı taahhüt ederiz.